Kainuun Suunnistus ry
- kainuulaisen suunnistuksen puolesta -
Pöytäkirja Tulosta

Kainuun Suunnistus ry pöytäkirja
Syyskokous (Syysparlamentti)

Aika: Keskiviikko 23.11.2005 klo 18:00 – 19:48

Paikka: Matkailukeskus Paltamon Sydän

1. Kokouksen avaus

Kainuun Suunnistus ry:n puheenjohtaja Viivi Sirkeinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Kainuun parhaana suunnistusurheilijana palkittiin KaSun Lauri Leinonen, joka saavutti kaksi SM-mitalia hiihtosuunnistuksessa.

2. Toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Haverinen, sihteeriksi Mirja Humalamäki ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Jokelainen ja Martti Köngäs.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat; lista liitteenä 1.

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006 hyväksyttiin hallituksen laatimassa muodossa. (ks. myös kohta 8. Jäsenmaksun suuruus) Liitteet 2 - 4.

Keskusteltiin aluevalmennuksesta ja päätettiin perustaa alueellinen valmennusryhmä, joka kootaan KaSun olemassa olevan ryhmän ympärille siten, että muidenkin seurojen urheilijat voivat liittyä siihen. Toiminnalle haetaan Suunnistusliiton tukea ja vastuuhenkilöinä ovat Timo Partanen ja myöhemmin nimettävä KaSun edustaja.

Keskusteltiin tiedotuksesta, joka ei ole toiminut nettisivujen kautta. Sivujen päivittäjän tulee pystyä tulevaisuudessa viemään sivut suoraan palvelimelle ja ratkaisuja etsitään. Tuleva sihteeri ja Pasi Jokelainen ovat mahdollisesti päivittäjiä tulevana vuonna.

7. Kainuun Suunnistuksen henkilövalinnat vuodelle 2006

Puheenjohtajana jatkaa Viivi Sirkeinen.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Merja Vikstöm ja Markku Tolonen, joista Markku Tolonen valittiin jatkamaan hallituksessa. Uutena valittiin Terhi Pursiainen.
Muut hallituksen jäsenet jatkavat edelleen: Mirja Humalamäki, Jarmo Hyvönen, Pekka Kanste ja Timo Partanen.

(Ks. myös kohta 10. muut asiat)

Puheenjohtaja kiitti yhdistyksen pitkäaikaista sihteeriä Merja Vikströmiä työstään yhdistyksen hyväksi.

8. Kainuun Suunnistuksen jäsenmaksun suuruus vuodelle 2006

Päätettiin nostaa seurojen jäsenmaksu 17 eurosta 30 euroon. Kainuun Suunnistus toimittaa seuroille aluemestaruuskilpailuiden mitalit veloituksetta. Näin päästään eroon työtä vaativasta mitalien laskuttamisesta. Seurat huolehtivat mitalipyynnöt yhdistyksen sihteerille. Talousarvion lukuja muutettiin vastaamaan päätöstä.

9. Leimaus-leirin kuulumiset

Vuokatissa 6.-9.6.2006 järjestettävän Leimaus-leirin johtaja Mika Tuononen kertoi suunnittelun tilanteesta ja markkinoinnista. Kartat ja harjoitukset ovat jo valmiina. Ilmoittautuneita on jo yli 500 ja majoituspaikkoja on varattu runsaasti.

Järjestäjä lupasi jokaista kymmentä kainuulaista osallistujaa kohden yhden seuraohjaajan mukaan veloituksetta. Leiri on tarkoitettu 8-16-vuotiaille ja runsasta kainuulaisten osanottoa toivotaan.

10. Muut asiat

Valittiin yhdistykselle tilintarkastajat ja heille varahenkilöt (oli unohtunut henkilövalintojen pykälästä). Tilintarkastajiksi valittiin Pasi Jokelainen ja Veikko Repo ja heille varahenkilöiksi Irma Kemppainen ja Erkki Flöjt.

Päätettiin hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
Päätettiin, että erillisiä palkkioita ei makseta. Hallitus päättää maksettavien kulukorvauksien suuruudesta.

Mika Tuononen kertoi tammikuussa Vuokatissa järjestettävistä hiihtosuunnistuksen maailmancupin kilpailuiden järjestelyistä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 19:48.

Kokouksen puolesta:

Arto Haverinen
puheenjohtaja                              

Mirja Humalamäki
sihteeri

Pasi Jokelainen
pöytäkirjantarkastaja                              

Martti Köngäs
pöytäkirjantarkastaja

Viimeksi päivitetty 19.01.2009 14:27